Antvorskov Skole

Orkesterprojekt og musikgrundskoleundervisning

Musikken ind i skolen 

Hele indskolingen får musik på Antvorskov Skole 

I samarbejde med Antvorskov Skole har vi fra skoleårets start sommer 2018 indgået samarbejde for hele indskolingen, som tæller 0. årgang, 1. årgang og 2. årgang. Musikundervisningen foregår med undervisere fra Slagelse Musikskole understøttet af skolens eget personale.

Børnehaveklasseren får 1 lektion musikundervisning om ugen i 20 uger. 

2. klassernes ene time om ugen bruges på orkesterprojekt, hvor de skal spille violin, cello og slagtøj (marimba).

De øvrige timer i 1. og 2. klasse bruges på almindelig musikgrundskoleundervisning, som også varetages af undervisere fra musikskolen. Eleverne vil møde sange, remser, sanglege og elementært spil på slagtøjsinstrumenter. Desuden vil eleverne arbejde med at indlærer de første hørefærdigheder i form af lytning, reaktion på lyd, klangforskelle, dynamik, puls, tonehøjde, rytme og periodefornemmelse. Eleverne vil også arbejde med det visuelle i musikken - det kan f.eks. være nodelæsning. 

3. årgang har 2 lektioner om ugen, hvor der undervises i guitar og sang. 

Sideløbende arbejdes der også med at vise hensyn, at kunne samarbejde, at styrke opmærksomheds - og koncentrationsevnen og styrkelse af sproget idet melodi og rytme støtter barnets sproglige udvikling. 

 

 

At lære - på forskellige planer 

Det at lære at spille et instrument er et rigtig godt supplement til at lære i det hele taget, fordi hjernen bliver trænet i at koncentrere sig, fordybe sig og være kreativ. Samtidig er man som 'musiker' både noget i sig selv og i høj grad noget i fællesskab med andre. Derfor udvikler børnene også evnen til at være en del af noget større - et fællesskab og at være parat i det sekund, musikken kræver det. 

 

 

Siden er sidst opdateret 23. marts 2020