Undervisningsbetingelser

og praktiske oplysning for sæson 2018-19

Tilmelding:

Tilmelding til sæson 2018-19 foregår elektronisk på hjemmesiden. Man kan også udskrive og indsende tilmeldingsblanketten fra hjemmesiden. Nuværende elever, elever på venteliste og elever på orlov skal gentilmelde sig på hjemmesiden. 

Besked om optagelse:

Alle elever modtager besked om optagelse på mail i juli/start august måned. Dette gælder også elever, som optages på ventelisten. 

Udmeldelse:

 • Ved elevens første fremmøde til undervisning er tilmeldingen bindende. For instrumentalelever er tilmeldingen bindende, når undervisningstidspunktet er aftalt med læreren.
 • Nye elever og elever som skifter lærer har 3 måneders prøvetid. Man betragtes som ny elev, hvis man ikke tidligere har modtaget undervisning i det aktuelle instrument hos læreren.
 • Udmeldelse inden for prøvetiden skal ske skriftligt til musikskolen (man kan IKKE melde sig ud gennem sin lærer) - gerne på mail til musikskolen@slagelse.dk - Der betales fuld pris i prøveperioden.
 • Efter prøvetiden er tilmeldingen bindende for resten af sæsonen.
 • Udmeldelse kan ske med en måneds varsel ved fraflytning fra kommunen eller ved længerevarende sygdom. 

Betaling for undervisning:

Som udgangspunkt betales i fire rater. Raterne forfalder i oktober, december, februar og april. Opkrævninger sendes til betalerens e-boks. Sammen med første rate opkræves afgift til Copy-Dan og Damusa. 

Undervisningen:

 • foregår i musikskolens lokaler eller på kommunens skoler. Undervisningen kan foregå på barnets hjemskole, hvis der er mindst 4 elever til instrumentalfag eller 6 elever på hold - ellers foregår undervisningen på nærmeste skole eller på musikskolen.
 • tilrettelægges med en ugentlig lektion af 25 min. - Hertil kommer deltagelse i musikskolens orkestre, bands, sammenspilsgrupper, kor, teori og hørelære.
 • kan i løbet af året erstattes af sammenspilsprojekter. 

Sæsonlængde og ferier:

Musikskolen har en sæsonlængde på 38 undervisningsuger for soloundervisning. Hvis ikke andet er oplyst, begynder undervisningen mandag den 13 august 2018 og slutter fredag den 21. juni 2019 (begge dage inkl.). Folkeskolernes ferieplan følges. 

Aflysning af undervisning:

 • Elevens fravær eller sygdom skal meddeles musiklæreren(evt. Musikskolen. Eleven har intet krav på at få timen erstattet eller deltagerbetalingen refunderet under sygdom eller anden forsømmelse.
 • Vi benytter sms ved aflysning af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst korrekt mobilnummer og mailadresse ved tilmeldingen, og at disse er opdaterede gennem hele sæsonen.
 • Lærerfravær - musikskolen vil søge den ordinære time omlagt eller dækket ved vikar.
 • Lektioner, der aflyses pga. lærers fravær, refunderes. Dog gives der ikke erstatning for de første 3 aflyste undervisningsgange. Beløb under 100 kr. refunderes ikke.

Instrumentleje: 

I det omfang musikskolen råder over instrumenter kan disse udlejes til eleverne. Udlejningen sker primært til begyndere og elever, der deltager i musikskolens sammenspilsgrupper/orkestre. Musikskolen har ikke kapacitet til at udleje klaver, keyboards eller trommesæt.

Siden er sidst opdateret 11. februar 2019