Undervisningsbetingelser

og praktiske oplysning

Tilmelding:

Tilmelding til musikundervisning foregår løbende gennem sæsonen. Du er altid velkommen til at tilmelde dig musikskolen. Dette foregår elektronisk på denne hjemmesiden under menupunktet tilmelding.  Elever på venteliste og elever på orlov skal gentilmelde sig på hjemmesiden ved opstart af ny sæson. 

Du er tilmeldt på Slagelse Musikskole indtil du selv, aktivt, framelder dig igen. Du bliver automatisk overført til ny sæson og beholder dermed din plads hos din lærer. 

Besked om optagelse:

NÅr du har tilmeldt dig til undervisning, kommer du på vores venteliste. Så snart der er en ledig plads, vil du blive kontaktet af din kommende lærer eller skolens kontor. 

Udmelding:

Du kan udmelde dig fra Slagelse Musikskole hele året, hvis du ikke længere ønsker at gå her. 

Du betaler for indeværende måned plus en måned. Dvs. hvis du udmelder dig f.eks. d. 10. januar, betaler du for undervisning i januar og februar måned.

  • Udmeldelsen skal altid ske skriftligt til musikskole, og man kan ikke melde sig ud gennem sin lærer.
  • Udmeldingen kan ske via Speedadmin (nyt vindue) eller via mail til: musikskolen@slagelse.dk. 

Betaling for undervisning:

Der betales for undervisningen i 10 rater. Raternes periode er d. 15. i måneden - d. 15. i måneden.  Opkrævninger sendes til betalerens e-boks. Sammen med første rate opkræves afgift til Copy-Dan. 

Undervisningen:

  • foregår i musikskolens lokaler eller på kommunens skoler. 
  • tilrettelægges med en ugentlig lektion af 25 min. - Hertil kommer deltagelse i musikskolens orkestre, bands, sammenspilsgrupper, kor, teori og hørelære.
  • kan i løbet af året erstattes af sammenspilsprojekter. 

Sæsonlængde og ferier:

Musikskolen følger folkeskolernes sæson. Hvis ikke andet er oplyst, begynder undervisningen efter sommerferien samme dag som Slagelse Kommunes folkeskoler. Folkeskolernes ferieplan følges. 

Aflysning af undervisning:

  • Elevens fravær eller sygdom skal meddeles musiklæreren. Eleven har intet krav på at få timen erstattet eller deltagerbetalingen refunderet under sygdom eller anden forsømmelse.
  • Vi benytter sms ved aflysning af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst korrekt mobilnummer og mailadresse ved tilmeldingen, og at disse er opdaterede gennem hele sæsonen.
  • Lærerfravær - musikskolen vil søge den ordinære time omlagt eller dækket ved vikar.
  • Lektioner, der aflyses pga. lærers fravær, refunderes. Dog gives der ikke erstatning for de første 3 aflyste undervisningsgange. Beløb under 100 kr. refunderes ikke.

Instrumentleje: 

I det omfang musikskolen råder over instrumenter, kan disse udlejes til eleverne. Udlejningen sker primært til begyndere og elever, der deltager i musikskolens sammenspilsgrupper/orkestre. Musikskolen har ikke kapacitet til at udleje klaver, keyboards eller trommesæt.

Siden er sidst opdateret 7. marts 2023