Undervisningsbetingelser

og praktiske oplysning for sæson 2019-2020

Tilmelding:

Tilmelding til sæson 2019/2020 foregår elektronisk på hjemmesiden. Man kan også udskrive og indsende tilmeldingsblanketten fra hjemmesiden. Nuværende elever, elever på venteliste og elever på orlov skal gentilmelde sig på hjemmesiden. 

Fra sæson 2019/2020 er du tilmeldt på Slagelse Musikskole indtil du selv, aktivt, framelder dig igen. Før i tiden har man skulle gentilmelde sig, når sæsonen er slut på musikskolen, men fra slutningen af sæson 2018, skal man ikke længere gentilmelde sig. Nu er man i stedet meldt til, indtil man ikke ønsker at gå på musikskolen mere og derfor udmelder sig. 

Besked om optagelse:

Alle elever modtager besked om optagelse på mail i juli/start august måned. Dette gælder også elever, som optages på ventelisten. 

Udmelding:

Du kan fra sæson 2019/2020 udmelde dig fra Slagelse Musikskole hele året, hvis du ikke længere ønsker at gå her. 

Udmeldingen skal ske senest d. 15. i måneden og betaler for indeværende måned plus en måned. Dvs. hvis du udmelder dig f.eks. d. 10. januar, betaler du for undervisning i januar og februar måned. Før i tiden var du efter en prøveperiode på tre måneder bundet til resten af sæsonen. Sådan er det ikke mere på Slagelse Musikskole. 

  • Udmeldelsen skal altid ske skriftligt til musikskole, og man kan ikke melde sig ud gennem sin lærer. Udmeldingen sendes til: musikskolen@slagelse.dk. 

Betaling for undervisning:

Fra sæson 2019/2020 betales der for undervisningen i 10 rater istedet for de tidligere 4 rater. Raternes periode er d. 15. i måneden - d. 15. i måneden.  Opkrævninger sendes til betalerens e-boks. Sammen med første rate opkræves afgift til Copy-Dan og Damusa. Find priserne 

Undervisningen:

  • foregår i musikskolens lokaler eller på kommunens skoler. Undervisningen kan foregå på barnets hjemskole, hvis der er mindst 4 elever til instrumentalfag eller 6 elever på hold - ellers foregår undervisningen på nærmeste skole eller på musikskolen.
  • tilrettelægges med en ugentlig lektion af 25 min. - Hertil kommer deltagelse i musikskolens orkestre, bands, sammenspilsgrupper, kor, teori og hørelære.
  • kan i løbet af året erstattes af sammenspilsprojekter. 

Sæsonlængde og ferier:

Musikskolen har en sæsonlængde på 38 undervisningsuger for soloundervisning. Hvis ikke andet er oplyst, begynder undervisningen mandag den 12. august 2019 og slutter fredag den 19. juni 2020 (begge dage inkl.). Folkeskolernes ferieplan følges. 

Aflysning af undervisning:

  • Elevens fravær eller sygdom skal meddeles musiklæreren(evt. Musikskolen. Eleven har intet krav på at få timen erstattet eller deltagerbetalingen refunderet under sygdom eller anden forsømmelse.
  • Vi benytter sms ved aflysning af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at vi får oplyst korrekt mobilnummer og mailadresse ved tilmeldingen, og at disse er opdaterede gennem hele sæsonen.
  • Lærerfravær - musikskolen vil søge den ordinære time omlagt eller dækket ved vikar.
  • Lektioner, der aflyses pga. lærers fravær, refunderes. Dog gives der ikke erstatning for de første 3 aflyste undervisningsgange. Beløb under 100 kr. refunderes ikke.

Instrumentleje: 

I det omfang musikskolen råder over instrumenter kan disse udlejes til eleverne. Udlejningen sker primært til begyndere og elever, der deltager i musikskolens sammenspilsgrupper/orkestre. Musikskolen har ikke kapacitet til at udleje klaver, keyboards eller trommesæt.

Siden er sidst opdateret 30. april 2019