Bestyrelsen

Iflg. Kunststyrelsens vejledende vedtægter for musikskoler §4, består bestyrelsens opgaver og ansvar bl.a i:

  • at den over for byrådet har det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelse herom.
  • at den i samarbejde med ledelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen, musikskolen, og dens øvrige samarbejdspartnere, samt mellem hjemmet og musikskolen.
  • at fastsætte forretningsorden for musikskolen.

Bestyrelsens medlemmer

Bestyrelsesformand:

Hanne Hansen, hannetonder@gmail.com

Kommunal bestyrelsesmedlem:

Helle Blak

Skoleleder Flakkebjerg:

Lisbeth Bergstedt

Bestyrelsesmedlem:

Stig T Rasmussen

Aktivist:

Anette Borg

Forældrerepræsentant:

Rune Lundberg

MGK-repræsentant:

Skiftende

Elevrepræsentant:

Bent Ejner Aarre

Lærerrepræsentant:

Lars Frederiksen

Souschef:

Vakant

Konstitueret musikskoleleder:

Tina Ellekjær