Bestyrelsen

Iflg. Kunststyrelsens vejledende vedtægter for musikskoler §4, består bestyrelsens opgaver og ansvar bl.a i:

 • at den over for byrådet har det overordnede ansvar for musikskolens virksomhed i det omfang, byrådet træffer bestemmelse herom.
 • at den i samarbejde med ledelsen skal sikre samarbejdet mellem folkeskolen, musikskolen, og dens øvrige samarbejdspartnere, samt mellem hjemmet og musikskolen.
 • at fastsætte forretningsorden for musikskolen.

Bestyrelsens medlemmer

 • Bestyrelsesformand:
  Hanne Hansen, hannetonder@gmail.com
 • Kommunal bestyrelsesmedlem:
  Pernille Ivalo Frandsen
 • Skoleleder Flakkebjerg:
  Lisbeth Bergstedt 
 • Bestyrelsesmedlem:
  Stig T Rasmussen
 • Aktivist:
  Anette Borg
 • Forældrerepræsentant:
  Rune Lundberg
 • MGK-repræsentant:
  Siv Von Bülow
 • Supp. MGK:
 • Elevrepræsentant:
  Bent Ejner Aarre
 • Lærerrepræsentant:
  Lars Frederiksen
 • Souschef:
  Jakob L Grove
 • Musikskoleleder:
  Berit Paludan