Fagligt indhold

Her er musikken et håndværk - vil du lære det?

På MAS ved vi, at musikerskabet kræver benhårdt arbejde – både i øve-boksen og ude i den virkelige verden. Derfor arbejder vi på MAS ud fra en forståelse af musikken som et håndværk. Det betyder, at vi arbejder målrettet på at klæde dig fagligt og teknisk på til at udøve dit musikerskab – alene og sammen med andre - for vi ved, at det musiske håndværk lægger grundstenen for dine musiske muligheder efter MAS.

Udover at arbejde med musikken som et håndværk, arbejder vi også med, hvordan du deler musikken – og dig selv – med omgivelserne. På MAS har vi et fagpersonale tilknyttet, som støtter og vejleder dig i den del af musikerens dagligdag, der omhandler din og musikkens vej ud i verden. Herunder booking af koncerter, brug af sociale medier, PR, lydstudiesessioner og vejledning i performance. 

Efter tre år på MAS er du klædt godt på til at udfolde dig og tage stilling til, hvordan du vil bruge musikken i fremtiden. 

Undervisningen på Musikakademiet Slagelse 

På Musikakademiet Slagelse undervises du gennemsnitligt otte timer om ugen. Du vælger et rytmisk eller klassisk hovedfag, instrumentalt eller vokalt. Alle lærerne er uddannet fra konservatoriet, har mangeårig erfaring med undervisning på højt niveau og har et virke i musikmiljøet udenfor MAS, som sætter dem i stand til at vejlede dig videre på din musikalske vej.

Udover undervisning i dit hovedfag, undervises du også i bifag (som udgangspunkt skal bifaget understøtte hovedfaget – på første år er dette klaver, medmindre hovedfaget er klaver). Efter første år kan du selv vælge et bifag.

Du undervises i hørelære/teori, så du får en forståelse for ’byggestenene’ i musikken - og dermed også kan bygge din egen musik.

Sammenspil er en helt væsentlig del af musikerens verden, så på MAS undervises der to timer om ugen heri. I sammenspil arbejder I med forskellige genrer – og skriver du din egen musik, er det helt oplagt at afprøve musikken her.

På MAS er der også tilbud til de klassiske elever om at blive akkompagneret af en af musikskolens professionelle pianister. Her får du hjælp til indstudering, forberedelse og gennemførelse af koncerter i trygge og faglige rammer.

Lærervalg i dit hovedfag

På MAS gør vi meget ud af at sikre et godt match mellem dig og din lærer, det betyder, at vi i fællesskab finder den lærer på Musikakademiet Slagelse, som passer bedst til dig. 

 

 

Siden er sidst opdateret 11. februar 2019