Talentlinjen

Et tilbud til dig, der vil mere med musikken

 Almen orientering

 • Talentlinjen er etableret for at give særlig interesserede og talentfulde elever mulighed for intensiv undervisning og dermed optimal musikalsk udvikling på et relativt tidligt alderstrin.
 • Der er en klassisk og en rytmisk linje.
 • Eleverne sammensættes med andre elever fra talentlinjen og undervisningen planlægges enten som ugentlig undervisning eller i moduler og workshops efter behov.
 • Den udvidede undervisning betyder, at der må påregnes grundig daglig øvning samt forberedelse til bifagene.
 • Der er mødepligt til al undervisning og alle arrangementer. Ved forsømmelse, som ikke skyldes sygdom stopper undervisningen på talentlinjen - eleven fortsætter herefter som almindelig musikskoleelev.
 • Der afholdes obligatoriske årlige koncerter for at øve elevernes sceneoptræden, ligesom der hvert år afholdes årsprøver, hvor den enkelte elevs mulighed for at forsætte på talentlinjen vurderes.
 • Undervisningen vil foregå på Slagelse Musikskoles afdelinger.
 • Musikskolens normale procedurer og betingelser for udmeldelse og betaling er gældende.
 • Aldersgruppe 9-17 år med mulighed for dispensation.

Indstilling og optagelse

Der optages 5-8 elever pr. årgang, i alt er der plads til 24 elever. Tilmelding forudsætter at eleven har modtaget minimum 1. års soloundervisning, og at eleven indstilles af hovedfagslæreren i samråd med elevens hjem. Der tages hensyn til holdsammensætning og til antallet af pladser.

Talentlinjens indhold

 • Hovedfagsundervisning/Soloundervisning 50 min. ugentligt.
 • Bifags-klaver eller guitar (kun rytmisk) / 25 min. ugentligt
 • Hørelære, teori, rytmisk og musikkundskab / holdundervisning 60 min. ugentlig.
 • Sammenspil
 • 1-2 obligatoriske workshopdage/stævner/masterclass om året.

Koordinator

Koordinatoren vil sørge for at "nurse" eleverne på talentlinjen -så de kommer til koncerter, får orientering om prøver, bliver tilbudt øvrig undervisning osv.

Brug din koordinator - og kom gerne med gode ideer:

Klassisk linje: Ole Worm tlf.: 41 83 18 47 mail: ole.worm@get2net.dk

Rytmisk linje: Anders Westfall tlf.: 51 92 09 22 mail: mail@anderswestfall.dk

Optagelsesprøven

 • Klassisk linje: Tirsdag den 6. juni 2017
 • Rytmisk linje: Fredag den 9. juni 2017

Der fremføres ét stykke musik med akkompagnement (maks. 7 min)

Mini-prøve (hørelære/teori):

 • Høre forskel på dur/mol treklange
 • Rytmisk imitation (klap, kun rytmisk)
 • Skalaspil (Dur/mol skala, op til 2 fortegn, trommeslagere/sangere på klaver)

Hele prøven varer ca. 10 min.