For skoler

Musik i børnehaveklassen

Musikskolen tilbyder musik til børnehaveklasserne i Slagelse Kommune.

Undervisningen foregår indenfor bh-klassens skemalagte undervisning og i den enkelte skoles eget musiklokale. Undervisningen er et samarbejde mellem musikskolens uddannede musikpædagog og den enkelte børnehaveklasselærer. Musikskolens lærere er specielt uddannet til at varetage undervisningen indenfor denne aldersgruppe og til at tilrettelægge undervisningen så børnenes sproglige og motoriske udvikling styrkes.

Der kan aftales individuelt timetal, dog anbefaler vi mindst 20 lektioner pr. klasse.