For institutioner og dagplejere

Musik og rytmik i daginstitutionen og dagplejen

Daginstitutioner:

  • Undervisningen foregår i daginstitutionen, hvis der forefindes egnede lokaler eller i musikskolens velindrettede småbørnslokale.
  • Undervisningen er et samarbejde mellem musikskolens uddannede musikpædagog og pædagogerne i daginstitutionen.
  • Musikskolens lærere er specielt uddannet til at varetage undervisningen indenfor denne aldersgruppe og til at tilrettelægge undervisningen så børnenes sproglige og motoriske udvikling styrkes.

    Vi anbefaler et forløb på 10 lektioner á 45 minutter pr. gruppe. Der kan aftales flere forløb i en sæson. 

Dagplejen:

  • Undervisningen foregår i musikskolens lokaler i Skælskør, Korsør eller Slagelse - hvor der er plads til at røre sig og hvor alle instrumenter og rekvisitter forefindes. Hvis der ikke er mulighed for dette kan undervisningen foregå i de etablerede legestuer.
  • Der er 5-6 dagplejer på hvert hold.
  • Kurset foregår over 10 gange á 45 min.

Har du spørgsmål til vores hold, er du altid velkommen til at kontakte os. 

Siden er sidst opdateret 27. oktober 2022