Fokuslinjen

Et tilbud til dig, der vil mere med musikken!

Hvad skal du og dine forældre vide om Fokuslinjen? 

 • Fokuslinjen er etableret for at give dig, der er særlig interesseret og talentfuld mulighed for intensiv undervisning og dermed optimal musikalsk udvikling på et relativt tidligt alderstrin.
 • Der er en klassisk og en rytmisk linje.
 • Du sættes sammen med andre elever fra Fokuslinjen, og undervisningen planlægges enten som ugentlig undervisning eller i moduler og workshops efter behov.
 • Den udvidede undervisning betyder, at du må påregne grundig daglig øvning samt forberedelse til bifagene.
 • Der er mødepligt til al undervisning og alle arrangementer. Ved forsømmelse, som ikke skyldes sygdom, stopper undervisningen på Fokuslinjen - du fortsætter herefter som almindelig musikskoleelev.
 • Vi afholder obligatoriske årlige koncerter for at øve jeres sceneoptræden, ligesom der hvert år afholdes årsprøver, hvor hver elev for vurderet sin mulighed for at forsætte på Fokuslinjen.
 • Undervisningen vil foregå på Slagelse Musikskoles afdelinger.
 • Musikskolens normale procedurer og betingelser for udmeldelse og betaling er gældende.
 • Aldersgruppe +13 år med mulighed for dispensation.
 • Med andre ord: Fokuslinjen er for dig, der er seriøs om musikken og som vil være i et miljø med andre unge, der er lige så ambitiøse som dig selv.

Indstilling og optagelse

Der optages 5-8 elever pr. årgang - i alt er der plads til 24 elever.

Tilmelding forudsætter, at du har modtaget minimum 1. års soloundervisning, og at du indstilles af hovedfagslæreren i samråd med dine forældre. Der tages hensyn til holdsammensætning og til antallet af pladser. Læs mere om optagelsesprøven her. 

Du tilmelder dig Talentlinjen på speedadmin, hvor du i første omgang optages på ventelisten. Herfter indkaldes du til optagelsesprøven, som hvert år er midt i juni. 

Fokuslinjens indhold

 • Hovedfagsundervisning/Soloundervisning 50 min. ugentligt.
 • Bifags-klaver eller guitar (kun rytmisk) / 25 min. ugentligt
 • Hørelære, teori, rytmisk og musikkundskab / holdundervisning 50 min. ugentlig.
 • Sammenspil
 • 1-2 obligatoriske workshopdage/stævner/masterclass om året.

Koordinator

Koordinatoren vil sørge for at "nurse" alle eleverne på talentlinjen - så I kommer til koncerter, får orientering om prøver, bliver tilbudt øvrig undervisning osv.

Brug din koordinator - og kom gerne med gode ideer! 

Klassisk linje: Lissi Rasmussen tlf.: 24 85 65 50 mail: Limer@slagelse.dk

Rytmisk linje: Anders Westfall tlf.: 51 92 09 22 mail: anwes@slagelse.dk 

 

Siden er sidst opdateret 8. september 2023